Utställning Malin Bogholt

För Malin Bogholt handlar konsten i grunden om perception, konsten ger henne möjlighet att se. Malin tecknar konstruktioner (eller eventuella funktioner) som hon sedan använder i sina "byggen". Genom att använda rummets förutsättningar tänker hon sig att verket har en början och ett slut. Och att läsningen av verket påverkas av hur betraktaren rör sig i rummet. I Konstrummet i Skärhamn är det första gången som Malin ställer ut i koppling till ett bibliotek. Platsen där Malins verk visas finns alltid med som en komponent i arbetet och därför har tanken kring biblioteket blivit en utgångspunkt den här gången. Boken som objekt och som en förlängning av tankar och berättelser är något som Malin utgått ifrån i en serie teckningar som hon kommer visa på sin utställning i Konstrummet. Utställningen pågår mellan 29 mars-5 maj i konstrummet på Skärhamns bibliotek.

22/4 - 5/5

turistbyran@tjorn.se

Utställning Malin Bogholt - bild