Allmän visning

Nordiska Akvarellmuseet – mötesplats för konst, natur och människor

Museets guider ger en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften. VISNINGAR SOMMAR 2018 29 april–24 juni onsdag, lördag & söndag kl. 14 25 juni–12 augusti dagligen kl. 11, 12, 14 & 15 + familjevisning kl. 10.30 13 augusti–2 september måndag–fredag kl. 14 + lördag & söndag kl. 11, 12, 14 & 15 3 september–30 september onsdag, lördag & söndag kl. 14 14 oktober–27 januari 2019onsdag, lördag & söndag kl. 14 Teckenspråkstolkas vid följande tillfällen:19 maj kl. 1416 juni kl. 1414 juli kl. 14 18 augusti kl. 1415 september kl. 14  Visningarna presenteras i samarbete med Folkuniversitetet. På bilden: Katja Tukiainen, Beware of people who dislike GIRLS (2016)

22/8 - 30/9

info@akvarellmuseet.org

Allmän visning - bild