Mötesplatsenkät2018

Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans arbetar för att göra ungdomsverksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna enkät. Du svarar helt anonymt. Ingen kommer att kunna se hur just du har svarat. Resultatet kommer att redovisas för personal och ungdomar på din mötesplats. Då kan ni tillsammans arbeta med att göra den ännu bättre. Under vissa frågor kommer en kort förklaring. De är till för att du skall förstå vad vi menar med frågan och varför vi ställt den. På din mötesplats finns också ett häfte med frågeförklaringar. Ibland kan det vara svårt att svara eftersom du kanske tycker att det är olika vid olika tillfällen eller med olika personal – svara då som du tycker att det är "i genomsnitt". Du svarar genom att sätta ett kryss vid det alternativ du tycker stämmer bäst. Tänk också på detta när du svarar: - Läs frågorna noggrant. - Om du känner dig osäker – titta i häftet med frågeförklaringar och/eller fråga personalen! - Om du känner att du inte kan svara – svara "vet ej". - Svara ärligt vad du själv tycker. Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA! Tack så mycket och lycka till!

19/10 - 28/10

www.tjorn.se/delta

Mötesplatsenkät2018 - bild