Utställning: Tore Kurlberg-donationen

Tore Kurlberg (1916-1998) från Tjörn är vår kanske mest erkände och samtidigt okände konstnär. Välutbildad och produktiv men också lågmäld och eftertänksam, levde han ett enkelt liv här i Skärhamn med sin hustru Märta.   I samband med donationen gjorde kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark följande uttalande: ”Den gåva, som Tjörns kommun på detta sätt får mottaga av Stiftelsen Tore Kurlbergs efterlämnade konstskatt är i sitt slag enastående. Tjörns kommun blir genom gåvan ägare till över 100 verk av en konstnär med enastående kvaliteter. Det ankommer nu på vår kommun att på ett konstruktivt sätt förvalta denna konstskatt så att givarens intentioner om att göra Tore Kurlbergs konstnärsskap mera känt och spritt till glädje för Tjörns kommuns innevånare och för grupper långt utanför kommunens gränser. Tjörn kommun känner idag stor tacksamhet och känner detta ansvar inför framtiden. Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden kommer kommunfullmäktiges presidium att närmare finna formerna för detta.” Utställningen visas i Konstrummet på Skärhamns bibliotek. Vernissage fred 14 juni kl 15.

21/7 - 4/8

turistbyran@tjorn.se

Utställning: Tore Kurlberg-donationen - bild