Teckenspråkstolkade visningar

Museets guider ger, med hjälp av en teckenspråkstolk, en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. De allmänna visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.Teckenspråkstolkade visningar under våren 2019:Leiko IkemuraLördag 23 februari kl. 14Lördag 27 april kl. 14Bild: Leiko Ikemura, Self, 2008 ©Konstnären

27/4 kl 14

info@akvarellmuseet.org

Teckenspråkstolkade visningar - bild