Låtbåten

Häggvallskolan

Sång, musik och film i en musikalisk föreställning framförs av Kulturskolans teater- och instrumentalelever tillsammans med lärare. ”Eleverna är i skolan och det är tråkigt. När det är tråkigt är det lätt att en bli trött och när en är trött är det lätt att en somnar. Den eleven med fantasi somnar och drömmer att han har hamnat på ett skepp ute på havet. Hur ska detta sluta?” Måndag 20/5 och tisdag 21/5 kl. 18:30

20/5 kl 18:30, 21/5 kl 18:30

www.tjorn.se/delta

Låtbåten - bild