Kultur-och Fritidscentra

Rollspelsklubben Häggvall Tisdag 17-21 Projekt Tisdag Häggvall Tisdag 17-21 Mat & Bak Häggvall Tisdag Tisdag 17-21 Garaget Radona Tisdag kl 17-20 Musikverkstan Delta/Skärhamn Tisdag kl 15.30-17 Kreativa klubben Häggvall Onsdag kl.17-21 Mat & Bak Häggvall Onsdag kl 17-21 Filmklubb Häggvall Onsdag kl 17-20 Musikverkstan Häggvall Onsdag kl 15-17 Projekt Häggvall Onsdag kl 17-21 Garaget Radona Onsdag kl 17-21 Scenkonst Delta/Skärhamn Onsdag kl 17-21 Studio Delta/Skärhamn Torsdag kl 17-21 Filmklubben Delta/Skärhamn Torsdag kl 17-20 MAt & Bak Delta/Skärhamn Torsdag kl 17-21 Projekt Delta/Skärhamn Torsdag kl 17-21   Fredagar Häng/Bara vara Häggvall och Delta/Skärhamn kl 18-23   Drog-och alkoholfriverksamhet www.tjorn.se/delta  

13/11 - 6/12

www.tjorn.se/delta

Kultur-och Fritidscentra - bild